پشم سرمربی فرانسوی رئال مادرید اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

پشم: سرمربی فرانسوی رئال مادرید اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار پزشکی افزایش ۳۹ درصدی مرگ‌های ناشی از فشار خون اوج در کشور عزیزمان ایران

معاون تحقیقات وزیر بهداشت با تشریح تازه‌ترین نتیجه های مطالعه جهانی بار بیماری فشار خون، ضمن اعلام زیاد کردن شمار مبتلایان فشار خون به یک میلیارد و 130 میلیون ن

افزایش ۳۹ درصدی مرگ‌های ناشی از فشار خون اوج در کشور عزیزمان ایران

افزایش ۳۹ درصدی فوت های ناشی از فشار خون اوج در ایران

عبارات مهم : ایران

معاون تحقیقات وزیر بهداشت با تشریح تازه ترین نتیجه های مطالعه جهانی بار بیماری فشار خون، ضمن اعلام زیاد کردن شمار مبتلایان فشار خون به یک میلیارد و 130 میلیون نفر در دنیا نسبت به زیاد کردن 39 درصدی مرگهای ناشی از این بیماری در کشور عزیزمان ایران هشدار داد.

به گزارش فارس، رضا ملک زاده معاون تحقیقات وزیر بهداشت فشار خون را مهمترین و مرسوم ترین عامل خطر بیماری های قلبی عروقی، سکته های قلبی و مغزی و بیماری های مزمن کلیوی دانست و آن را یک خطر رو به رشد جهت سلامت کشورهای در حال توسعه و کم درآمد توصیف کرد.

افزایش ۳۹ درصدی مرگ‌های ناشی از فشار خون اوج در کشور عزیزمان ایران

نویسنده همکار در وسیع ترین و دقیق ترین مطالعه جهانی «بار بیماری فشار خون در 195 کشور طی سالهای 1990 تا 2015 » با استناد به نتیجه های مطالعه، از زیاد کردن قابل ملاحظه بار این بیماری در بعضی کشورها و کم کردن چشمگیر آن در کشورهای پردرآمد و توسعه یافته دنیا خبر داد.

وی گفت: فشار خون بالا، فشار خون مضاعفی است که بر رگ های خونی و اعضای مهمی مانند قلب، مغز و کلیه ها وارد می شود. درحالی که گایدلاین قدیمی جهانی، فشار خون اوج را سیستولیک معادل یا بالاتر از 140 میلی متر جیوه یا فشار خون دیاستولیک معادل یا بالاتر از 90 میلی متر جیوه می دانست، گایدلاین تازه جهانی، فشار خون زیاد کردن یافته را سیستولیک بین 120 تا 129 میلی متر جیوه و دیاستولیک زیر 80 میلی متر جیوه اعلام کرده هست. همچنین پرفشاری خون مرحله یک، سیستولیک 130 تا 139 میلی متر جیوه یا دیاستولیک بین 80 تا 90 میلی متر جیوه هست. در نهایت تعریف پرفشاری خون مرحله دو مشمول بر سیستولیک معادل یا بالاتر از 140 میلی متر جیوه یا دیاستولیک معادل یا بالاتر از 90 میلی متر جیوه است.

معاون تحقیقات وزیر بهداشت با تشریح تازه‌ترین نتیجه های مطالعه جهانی بار بیماری فشار خون، ضمن اعلام زیاد کردن شمار مبتلایان فشار خون به یک میلیارد و 130 میلیون ن

افزایش شمار مبتلایان فشار خون به 3.5 میلیارد نفر بر اساس تعریف تازه فشار خون

رییس پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی پایتخت کشور عزیزمان ایران در ادامه تشریح نتیجه های بار بیماری فشار خون در جهان، شمار مبتلایان این بیماری را یک میلیارد و 130 میلیون نفر بر اساس فشار خون سیستولیک معادل یا بالاتر از 140 میلی متر جیوه اعلام کرد و گفت: بر اساس راهنمای بالینی جدید، این مطالعه آینده نگری می کند تعداد مبتلایان فشار خون، از 1.87 میلیارد نفر در سال 1990 به 3.5 میلیارد نفر در سال 2015 زیاد کردن یافته باشد. این رقم شاید بسیار زیاد به نظر برسد ولی گویای واقعیت هایی است که بزودی راجع به فشار خون شاهد خواهیم بود.

ابتلای 20 هزار از هر 100 هزار نفر به فشار خون بالا

وی افزود: قیمت مبتلا شدن به فشار خون در دنیا طی سالهای یاد شده، بر مبنای فشار خون سیستولیک 140 میلی متر جیوه و بالاتر، از 17 هزار در هر 100 هزار نفر، به 20 هزار در هر 100 هزار نفر رسیده ولی همین قیمت بر مبنای فشار خون سیستولیک 110- 115 میلی متر جیوه و بالاتر، از 73 هزار در هر 100 هزار نفر به 81 هزار در هر 100 هزار نفر در 2015 زیاد کردن یافته است

افزایش ۳۹ درصدی مرگ‌های ناشی از فشار خون اوج در کشور عزیزمان ایران

استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی پایتخت کشور عزیزمان ایران در ادامه به شمار مرگهای هر سال ناشی از فشار اوج اشاره کرد و افزود: شمار مرگها از 7.2 میلیون نفر در سال 1990 ، به 10.7 میلیون نفر در سال 2015 رسیده و به عبارتی، مرگهای ناشی از فشار خون در دنیا طی 25 سال یاد شده، بیش از 48 درصد زیاد کردن داشته است.

پیش بینی 145 فوت در هر 100 هزار نفر بر اثر فشار خون

به گفته وی ولی ، بر اساس آینده نگری مطالعه، فوت و میر هر سال ناشی از فشار خون از 135 فوت در هر 100 هزار نفر در سال 1990 به 145 فوت در هر 100 هزار نفر در 2015 رسیده است و این ارقام ، در فشار خون سیستولیک 140 میلی متر جیوه و بالاتر، کمتر است.

معاون تحقیقات وزیر بهداشت با تشریح تازه‌ترین نتیجه های مطالعه جهانی بار بیماری فشار خون، ضمن اعلام زیاد کردن شمار مبتلایان فشار خون به یک میلیارد و 130 میلیون ن

رشد جمعیت و پیری جمعیت یکی از عوامل مهم زیاد کردن شمار فوت ها

ملک زاده درعین حال توضیح داد: ولی بر اساس قیمت استاندارد شده است سنی فوت و میر ناشی از بیماری های مرتبط با فشار خون، تعداد مرگها از 225 در هر 100 هزار نفر به 170 در هر 100 هزار نفر کم کردن یافته که نشان می دهد رشد جمعیت و پیری جمعیت عامل زیاد کردن مرگهای مشاهده شده است بر اثر فشار خون در ارقام قبلی بوده و اگر مقیاس ، قیمت استاندارد شده است سنی باشد، میزان فوت و میرهای ناشی از این بیماری کم کردن داشته است.

افزایش ۳۹ درصدی مرگ‌های ناشی از فشار خون اوج در کشور عزیزمان ایران

ایسکمیک قلبی و سکته ها، دارای بیشترین سهم از مرگهای ناشی از فشار خون

معاون تحقیقات وزیر بهداشت، بیشترین فوت ناشی از بیماری های مرتبط با فشار خون اوج در 2015 را مربوط به ایسکمیک قلبی، سکته های قلبی و مغزی ، سایر بیماری های قلبی عروقی و بیماری های مزمن کلیوی دانست؛ و ولی دیگر یافته دلواپس کننده این مطالعه جهانی، سالهای از دست رفته عمر بر اثر ناتوانی های ناشی از فشار خون است که به گفته ملک زاده، طبق آینده نگری مطالعه و بر اساس فشار خون سیستولیک 110 – 115 میلی متر جیوه، میزان سالهای از دست رفته عمر بر اثر ناتوانی ناشی از فشار خون که در 1990 ، 148 میلیون سال بوده، با رشد 43 درصدی ، به 212 میلیون سال در 2015 رسیده است.

بار بیماری فشار خون جهت گروه های سنی: از دست رفتن 53 میلیون سال عمر زیر 55 سال

به گفته معاون تحقیقات وزیر بهداشت، بار بیماری فشار خون با زیاد کردن سن زیاد می شود؛ به طوری که 66 درصد بار این بیماری در بین گروه های سنی بین 25 – 80 سال و بالاتر مورد مطالعه، مربوط به سنین بالای 60 سال هست. بیش از 50 میلیون سال از دست رفته عمر نیز مربوط به گروه های سنی زیر 55 سال است که این رقم نشان می دهد فشار خون یک ترساندن جهت افراد زیر این سنین شده است است.

بار بیماری فشار خون جهت مردان، بیش از زنان

استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: شمار فوت و میر استاندارد شده است سنی زنان بر اثر فشارخون ، 145 به ازای هر 100 هزار و در مردان 197 به ازای هر 100 هزار نفر است.

وی افزود: در تمام گروه های سنی بار بیماری فشار خون طی 25 سال مورد مطالعه، در مردان بیش از زنان هست. 125 میلیون سال عمر از دست رفته مربوط به مردان و 86 میلیون سال عمر از دست رفته مربوط به زنان هست. تنها در گروه سنی 80 سال به اوج ، به علت زندگی طولانی تر ناشی از امید به زندگی بالاتر، بار این بیماری در زنان زیاد می شود.

رییس پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی پایتخت کشور عزیزمان ایران تصریح کرد: 30 درصد سالهای از دست رفته عمر بر اثر ناتوانی ناشی از فشار خون اوج و بیماری های مرتبط با آن، مربوط به بیماری ایسکمیک قلبی و سکته های قلبی و مغزی بوده هست. همچنین سایر بیماری های قلبی عروقی و بویژه بیماری های مزمن کلیوی بار قابل توجهی را در سالهای از دست رفته عمر ناشی از فشار خون به خود تخصیص داده شده است داده اند.

وی هشدار داد که 30 درصد بار بیماری های قلبی در میان افراد 25 تا 29 سال نیز مربوط به کسانی است که دارای فشار خون اوج بوده اند.

60 درصد بار بیماری فشار خون بر دوش 10 کشور جهان

معاون تحقیقات وزیر بهداشت در ادامه با بیان این که بیشترین بار بیماری فشار خون ( 60 درصد ) در 10 کشور دنیا بوده است گفت: دو کشور بر اساس قیمت جمعیت بالاتر در جهان، بیشترین بار این بیماری را مجبور شده است اند که مشمول بر چین با دو میلیون و 334 هزار فوت و 45.1 میلیون سال از دست رفته عمر و هند با یک میلیون و 638 هزار فوت و 38.7 میلیون سال از دست رفته عمر بر اثر نانوانی ناشی از فشار خون اوج بودند. روسیه، اندونزی و ایالات متحده نیز در بین کشورهایی هستند که این مطالعه ، جهت آنها، بار بالای فشار خون را در کنار چند کشور نام برده آینده نگری کرده است.

موفق ترین منطقه دنیا در کنترل فشار خون بالا

ملک زاده سپس به میزان کم کردن یا زیاد کردن بار بیماری فشار خون در مناطق متفاوت دنیا اشاره کرد و افزود: اروپای غربی (به عنوان موفق ترین منطقه) ، اروپای مرکزی ، آسیا پاسفیک و آمریکای شمالی همگی دارای کم کردن رشد مناسبی در تعداد مرگها و سالهای از دست رفته عمر ناشی از فشار خون شده است اند و این درحالیست که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، جنوب و شرق آسیا ، آمریکای مرکزی و کشورهای صحرای آفریقا دارای زیاد کردن قابل توجه (بین 60 – بیش از 100 درصد) در بار بیماری فشار خون هستند.

بهترین و بدترین کشورهای دنیا در فشار خون بالا

وی با استناد به دیگر نتیجه های مطالعه جهانی بار بیماری فشار خون در 195 کشور، بالاترین قیمت فوت و میر استاندارد شده است سنی ناشی از بیماری های مرتبط با فشار خون را در افغانستان با 637 فوت و عراق با 415 فوت در هر 100 هزار نفر اعلام کرد و پایین ترین قیمت را مربوط به فرانسه با 62 فوت و کانادا با 64 فوت در هر 100 هزار نفر دانست

موفق ترین کشور در کنترل بار بیماری فشار خون

وی انگلستان را موفق ترین کشور در کنترل بار بیماری فشار خون با کم کردن 50 درصدی مرگها و 55 درصدی سالهای از دست رفته عمر معرفی کرد و گفت: کشورهای پردرآمد توسعه یافته ای همچون فرانسه، کانادا، آلمان، ایتالیا نیز جزو کشورهای بسیار موفق در این زمینه بوده اند.

استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران، کشور آمریکا را نیز در شمار کشورهای موفق در کنترل بار بیماری فشار خون برشمرد و افزود: میزان کم کردن فوت بر اثر فشار خون در آمریکا 8 درصد و سالهای از دست رفته عمر 11 درصد بوده است.

بار بیماری فشار خون جهت خاورمیانه: رشد 70 درصدی مرگها

رییس پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، همچنین تعداد مرگهای ناشی از فشار خون در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را در سال 1990 ، 381 هزار مورد اعلام کرد که با بیش از 70 درصد رشد در سال 2015 به 650 هزار مورد رسیده هست. همچنین تعداد سالهای از دست رفته عمرناشی از این بیماری در منطقه ، بیش از 15 میلیون سال برآورد شده است که نسبت به 1990، با 9 میلیون سال از دست رفته ، 66 درصد زیاد کردن نشان می دهد

بار بیماری فشار خون در ایران: زیاد کردن 39 درصدی فوت ها

معاون تحقیقات وزیر بهداشت گفت: در سال 1990 ، 31 هزار فوت بر اثر فشار خون سیستولیک معادل 140 میلی متر جیوه و بالاتر در کشور عزیزمان ایران رخ داده که در سال 2015 ، این رقم با 39 درصد افزایش، به 44 هزار فوت رسیده هست. همچنین تعداد سالهای از دست رفته عمر ناشی از این بیماری، طی سال 1990، از 699 هزار سال با حدود 32 درصد زیاد کردن به 926 هزار سال در 2015 رسیده و این ارقام با محاسبه فشار خون معادل 110 – 115 میلی متر جیوه و بالاتر، بسیار زیاد است .

وضعیت ترکیه بسیار بهتر از کشور عزیزمان ایران در بار بیماری فشار خون

نویسنده همکار در مطالعه مهم جهانی بار بیماری فشار خون، با مقایسه اوضاع کشور عزیزمان ایران و ترکیه افزود: اوضاع ترکیه، بر خلاف کشور عزیزمان ایران که با رشد بالایی در تعداد فوت و سالهای از دست رفته عمر ناشی از فشار خون مواجه بوده ، بسیار بهتر از کشور عزیزمان ایران هست. به طوری که این کشور، شاهد کم کردن 3 درصدی فوت و 9 درصدی سالهای از دست رفته عمر بر اثر فشار خون اوج در سال 2015 بوده است.

معاون تحقیقات وزیر بهداشت در آخر تاکید کرد: نگاهی به اوضاع کشورهای متفاوت دنیا در بار بیماری فشار خون، بخوبی نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته با درک خطر رو به رشد فشار خون به عنوان عامل بروز بسیاری از بیماری های پرهزینه مانند بیماری های قلبی عروقی و سکته های قلبی و مغزی و در نهایت، مرگهای زودرس، توانسته اند آن را طبق الگوی مناسبی هم در زمینه پیشگیری و هم در زمینه درمان این بیماری تاثیرگذار تحت کنترل درآورند. این درحالیست که بار بیماری فشار خون در کشورهای توسعه نیافته و کم درآمد، روز به روز سنگین تر و تعداد مرگها و سال های از دست رفته عمر ناشی از ناتوانی ها زیاد می شود.

واژه های کلیدی: ایران | میلیون | بیماری | مطالعه | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz